Niepołomickie Centrum Medyczne w Niepołomicach Sp. z o.o.

ul. Janusza Korczaka 1, 32-005 Niepołomice
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Niepołomickie Centrum Medyczne w Niepołomicach

KRS: 0000326815
NIP: 683-203-24-85
REGON: 120891316
Wysokość kapitału zakładowego: 2.026.000,00 zł


Skład Zarządu:
Prezes Zarządu: lek. med. Maciej Kłusek
(12) 281 36 56

Księgowość i Kadry

(12) 281 26 61

Statystyka medyczna

(12) 284 80 90