Budynek Przychodni w Niepołomicach, ul. Korczaka 1

Rejestracja ogólna

Poradnia dziecka zdrowego i chorego

Laboratorium

Nowoczesne RTG

Nowoczesne RTG

Nowoczesne USG

Gabinety fizjoterapii

Gabinety fizjoterapii

Gabinety fizjoterapiiNiepołomickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Niepołomicach pilnie zatrudni lekarza do Poradni POZ w Niepołomicach.

Kontakt tel. pod nr. +48 12 281 26 61 Dział kadr.„Zarząd Niepołomickiego Centrum Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach, ul. Janusza Korczaka 1, 32-005 Niepołomice, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000326815, o kapitale zakładowym 2.026.000,00 zł, REGON: 120891316, NIP: 6832032485 (dalej: Spółka przejmująca) niniejszym ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 30 czerwca 2021 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek Niepołomickie Centrum Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach oraz Niepołomickie Pogotowie Ratunkowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach o treści zamieszczonej w załączniku. Jednocześnie informuję, iż źródłowe dokumenty finansowe znajdują się w siedzibie Spółki przejmującej i zostaną udostępnione do wglądu uprawnionym osobom.”

Plan połączenia spółek Niepołomickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. oraz Niepołomickie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o.


Niepołomickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. zatrudni w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej diagnostę laboratoryjnego.

CV proszę przesyłać na adres e-mail laboratorium@ncmspzoo.pl lub osobiście do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej.


Przychodnia w Zabierzowie Bocheńskim poszukuje lekarza Stomatologa. Do dyspozycji gabinet (usługi na NFZ lub prywatnie).
Telefon:
12 281 26 61
12 350 26 02


Informacja Prezesa NCM Sp. z o.o. 2021.01.13 - dotyczy szczepień p. Sars-Cov-2


Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez Pracownię RTG Niepołomickiego Centrum Medycznego w Niepołomicach Sp. z o.o.


Informujemy, że od 14.12.2020 r. do 31.12.2020 r. w Niepołomickim Centrum Medycznym Sp. z z o. o. realizowany jest program dla osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Świadczenia finansowane są z programu rządowego pod nazwą „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020 - Fundusz Solidarnościowy.

Osoby uprawnione mogą zgłaszać się do gabinetu rehabilitacji w Niepołomicach ul. Korczaka 1, bez skierowania od lekarza
PORADNIA KARDIOLOGICZNA

 

Godziny przyjęć lekarzy:


Poniedziałek
dr n. med. Daniel Rzeźnik – 16.00 - 19.30

Wtorek
lek. med. Wojciech Suślik – 08.00 - 12.00 

Środa
lek. med. Anna Janas – 10.00 – 14.00

Czwartek
dr n. med. Karolina Dzierwa – 10.00 – 14.00

Piątek
lek. med. Krzysztof Karwat – 10.00 – 14.00
dr n. med. Robert Kowalski – 17.00 – 19.30

 

Godziny pracy pielęgniarki


Poniedziałek: 13.00 – 19.30
Wtorek: 08.00 – 14.00
Środa: 08.00 – 14.00
Czwartek: 08.00 – 14.00

09.00 – 19.30

Bezpośredni telefon kontaktowy: (12) 3502606 lub (12) 2811005, (12) 2812005, (12) 3502600 z wykorzystaniem menu głosowego

Więcej informacjiOd 01.10.2017r. dyżury opieki całodobowej pełni:
- Przychodnia Rejonowa w Niepołomicach ul. Korczaka 1
(tel. 12 281-10-05 lub 12 281-20-05 lub 12 350-26-00) od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00, a w soboty, niedziele i dni świąteczne przez całą dobę.
Niepołomickie Centrum Medyczne w Niepołomicach Sp. z o.o.

ul. Janusza Korczaka 1, 32-005 Niepołomice
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Niepołomickie Centrum Medyczne w Niepołomicach

Skład Zarządu:
Prezes Zarządu: lek. med. Maciej Kłusek

Funkcjonuje od 15 stycznia 2009 roku i jest nastepcą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miasta i Gminy Niepołomice.
Swoją opieką medyczną obejmuje ludność Miasta i Gminy Niepołomice w liczbie około 25 tysięcy mieszkańców.

W naszych Przychodniach zatrudniamy wysoko wykwalifikowany, doświadczony personel, kóry pracuje na nowoczesnym sprzęcie medycznym i stara się pacjentów obsługiwać profesjonalnie.

Serdecznie zapraszamy do naszych Placówek.