Budynek Przychodni w Niepołomicach, ul. Korczaka 1

Rejestracja ogólna

Poradnia dziecka zdrowego i chorego

Laboratorium

Nowoczesne RTG

Nowoczesne RTG

Nowoczesne USG

Gabinety fizjoterapii

Gabinety fizjoterapii

Gabinety fizjoterapiiNiepołomickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Niepołomicach pilnie zatrudni lekarza do Poradni POZ w Zabierzowie Bocheńskim oraz w Niepołomicach.

Kontakt tel. pod nr. +48 604-501-641.„Zarząd Niepołomickiego Centrum Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach, ul. Janusza Korczaka 1, 32-005 Niepołomice, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000326815, o kapitale zakładowym 2.026.000,00 zł, REGON: 120891316, NIP: 6832032485 (dalej: Spółka przejmująca) niniejszym ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 30 czerwca 2021 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek Niepołomickie Centrum Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach oraz Niepołomickie Pogotowie Ratunkowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach o treści zamieszczonej w załączniku. Jednocześnie informuję, iż źródłowe dokumenty finansowe znajdują się w siedzibie Spółki przejmującej i zostaną udostępnione do wglądu uprawnionym osobom.”

Plan połączenia spółek Niepołomickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. oraz Niepołomickie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o.


Informacja Prezesa NCM Sp. z o.o. 2021.01.13 - dotyczy szczepień p. Sars-Cov-2


Informujemy, że od 14.12.2020 r. do 31.12.2020 r. w Niepołomickim Centrum Medycznym Sp. z z o. o. realizowany jest program dla osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Świadczenia finansowane są z programu rządowego pod nazwą „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020 - Fundusz Solidarnościowy.

Osoby uprawnione mogą zgłaszać się do gabinetu rehabilitacji w Niepołomicach ul. Korczaka 1, bez skierowania od lekarza

INFORMACJA PREZESA
NIEPOŁOMICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O.

NCM Sp. z o.o. informuje, że od 08.10.2020r. zmienia zasady swojej działalności poprzez:

1. Działalność lecznicza w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej zostaje utrzymana
wg. następujących zasad.
Pozostawione zostały 3 etapy przyjęć:
I- wizyty bez infekcji (pierwsze 2 godziny)
II- wypisywanie e-recept
III- wizyty z infekcjami – po telefonicznym uzgodnieniu z lekarzem

Nadal pozostaje rejestracja TYLKO telefoniczna.
Ogólnie obowiązuje zasada 3 osoby przed gabinetem.

2. Laboratorium diagnostyczne w Przychodni w Niepołomicach utrzymuje dotychczasowe zasady swojej działalności, codziennie będzie przyjmować do 50 os.
Przy rozpoczęciu pracy, do Przychodni wchodzi 5 pierwszych osób, następne będą wchodziły naprzemiennie jeden za jeden.

3. RTG nadal działa na dotychczasowych zasadach.
Przyjmowane są osoby ze skierowaniem od lekarza POZ oraz od specjalistów.

4. Specjaliści przyjmują pacjentów na dotychczasowych zasadach:

  • dr Renata Komisarska – ortopeda
  • lek. Bogusław Pilch – chirurg ogólny
  • lek. Rafał Cygan- chirurg ogólny
  • lek. Robert Tarabuła –  ortopeda
  • lek. Jarosław Dyczkowski- urolog
  • Dr. n. med. Renata Czekaj - neurolog

           
Decyzję o przyjęciu pacjenta bądź dzieleniu podejmuje lekarz.                 
W dalszym ciągu preferowane są teleporady.
W uzasadnionych przypadkach o konieczności wizyty w gabinecie decyduje lekarz.

5. Poradnia dziecka zdrowego i punkt szczepień, poradnia kardiologiczna, pracownia USG, poradnie rehabilitacyjne oraz gabinety fizjoterapii pracują na dotychczasowych zasadach

6. Przychodnia w Podgrabiu nadal nieczynna do odwołania
(pacjentów prosimy o kontakt z przychodnią w Podłężu)

7. W przychodni w Niepołomicach, nadal obowiązuje kontrola epidemiologiczna przy drzwiach wejściowych wg dotychczasowych zasad tj. kontrola temperatury, dezynfekcja rąk, wpuszczanie pacjentów za kolejnością.

8. W pozostałych przychodniach, tj. w Podłężu, Zabierzowie Bocheńskim i Staniątkach obowiązują takie same zasady rejestracji do lekarzy POZ, przy zniesionej kontroli epidemiologicznej przy drzwiach wejściowych
           
Ze względów epidemiologicznych, w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego prosimy pacjentów o dostosowanie się do zaistniałej sytuacji (posiadanie własnej maseczki ochronnej i rękawiczek jednorazowych), wyrozumiałość oraz zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z personelem medycznym NCM Sp. z o.o.
Przyjęte powyżej procedury zostały zarekomendowane przez NFZ.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i zwiększoną ilością zachorowań oraz sytuacją w której pacjenci mogą się zarejestrować do lekarzy wyłącznie drogą telefoniczną,
zdajemy sobie sprawę z uciążliwości tej sytuacji.

Dokładamy wszelkich starań by te uciążliwości dla pacjentów były najmniej odczuwalne.

Utworzymy dodatkowe stanowisko do rejestracji pacjentów w przychodni w Niepołomicach by zmniejszyć czas oczekiwania pacjentów na połączenie z rejestratorką medyczną.
 
Jednak z uwagi ograniczoną liczbę lekarzy POZ, czas oczekiwania na wizytę (bądź teleporadę) może ulegać wydłużeniu.

Nadmieniamy również, że istnieje możliwość rejestracji z wyprzedzeniem na kolejne dni.

Czynimy także starania, by pozyskać nowych lekarzy, jednak ze względu na sytuację na rynku medycznym, jest to bardzo trudne.

Dlatego zwracamy się do wszystkich pacjentów o cierpliwość i wyrozumiałość, a zwłaszcza kulturę osobistą w kontakcie z pracownikami przychodni.

Zapewniamy, że jesteśmy tu po to, by Państwu pomagać, dbać o Państwa zdrowie i spełniać Państwa oczekiwania.

Prezes NCM Sp. z o.o.
lek. Maciej Kłusek
PORADNIA KARDIOLOGICZNA

 

Godziny przyjęć lekarzy:


Poniedziałek
dr n. med. Daniel Rzeźnik – 16.00 - 19.30

Wtorek
lek. med. Wojciech Suślik – 08.00 - 12.00 

Środa
lek. med. Anna Janas – 10.00 – 14.00

Czwartek
dr n. med. Karolina Dzierwa – 10.00 – 14.00

Piątek
lek. med. Krzysztof Karwat – 10.00 – 14.00
dr n. med. Robert Kowalski – 17.00 – 19.30

 

Godziny pracy pielęgniarki


Poniedziałek: 13.00 – 19.30
Wtorek: 08.00 – 14.00
Środa: 08.00 – 14.00
Czwartek: 08.00 – 14.00

09.00 – 19.30

Bezpośredni telefon kontaktowy: (12) 3502606 lub (12) 2811005, (12) 2812005, (12) 3502600 z wykorzystaniem menu głosowego

Więcej informacjiOd 01.10.2017r. dyżury opieki całodobowej pełni:
- Przychodnia Rejonowa w Niepołomicach ul. Korczaka 1
(tel. 12 281-10-05 lub 12 281-20-05 lub 12 350-26-00) od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00, a w soboty, niedziele i dni świąteczne przez całą dobę.
Niepołomickie Centrum Medyczne w Niepołomicach Sp. z o.o.

ul. Janusza Korczaka 1, 32-005 Niepołomice
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Niepołomickie Centrum Medyczne w Niepołomicach

Skład Zarządu:
Prezes Zarządu: lek. med. Maciej Kłusek

Funkcjonuje od 15 stycznia 2009 roku i jest nastepcą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miasta i Gminy Niepołomice.
Swoją opieką medyczną obejmuje ludność Miasta i Gminy Niepołomice w liczbie około 25 tysięcy mieszkańców.
W naszych Przychodniach zatrudniamy wysoko wykwalifikowany, doświadczony personel, kóry pracuje na nowoczesnym sprzęcie medycznym i stara się pacjentów obsługiwać profesjonalnie.

Serdecznie zapraszamy do naszych Placówek.